Tata Steel Jamshedpur nodrošina mobilo tālruņu lietošanu


Džemsedpura, 8. aprīlis: Lai novērstu nelaimes gadījumus rūpnīcā, Tata Steel ir izdevusi vadlīnijas mobilo tālruņu lietošanas ierobežošanai darba vietā. Šī politika attiecas uz darbiniekiem, amatniekiem, darbuzņēmējiem, pārdevējiem, konsultantiem, pārvadātājiem, pārdevējiem, klientiem, autovadītājiem un TSL telpu apmeklētājiem. Šis rīcības kodekss attiecas uz visām Tata Steel India operāciju vietnēm un vienībām.

Saskaņā ar šo politiku mobilo tālruņu izmantošana darbnīcās un rūpnīcā ir pilnībā aizliegta, izņemot īpašus apstākļus. Papildus privātām sarunām rūpnīcas iekšienē bija pilnībā aizliegts spēlēt videospēles, tērzēt, klausīties mūziku un pārbaudīt un sūtīt e-pastus. Pārraugs savā kontroles zonā ir atbildīgs par komunikācijas un šīs politikas ievērošanas nodrošināšanu ražošanas zonā. Vispārēja mobilo tālruņu lietošana tirdzniecības zonā nav atļauta.

Tomēr mobilos tālruņus var izmantot atpūtas pieturās vai rūpnīcas birojos vai norādītajos sarunu punktos, ja tie ir atzīmēti lietošanai, pamatojoties uz riska novērtējumu veikala stāvā. Paredzams, ka darbavietā darbinieki koncentrējas uz darbu un neizmanto ierīces. Mobilie tālruņi nav atļauti, lai veiktu klātienes zvanus, spēlētu spēles, sērfotu internetā, klausīties mūziku, pārbaudīt e-pastu un sūtīt vai saņemt īsziņas. Turklāt mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta darba vietās slēgtās telpās, kur pastāv sprādzienbīstamu maisījumu veidošanās iespēja (gāzes pagrabs/gāzes krātuve/propāna krātuve) un citās līdzīgās vietās. Ierobežotu lietošanu saziņas nolūkos var veikt ar HOD apstiprinājumu, ņemot vērā drošības pasākumus, pamatojoties uz riska novērtējumu, ko veicis un pārskatījis departamenta drošības speciālists. Strādājot augstumā, darba brigādei nav atļauts lietot mobilos tālruņus. Ierobežotu lietošanu tikai īsas saziņas nolūkos drīkst veikt objekta drošības speciālists pēc riska faktoru novērtēšanas, ievērojot visus piesardzības pasākumus, ko vietējā līmenī ieteikusi atbildīgā vieta, un iepriekš informējot nodaļas drošības ekspertu. Autostāvvietā nav atļauts lietot mobilos tālruņus vai austiņas. Ierobežojumi ietver mūzikas ierīces, ejot pa stāvvietām. Ja nepieciešams izmantot mobilo tālruni, personai ir jāiziet no stāvvietas un pēc tam jāizmanto mobilais tālrunis ārpus transportlīdzekļa kustības zonas. Elektrības/gāzes līnijas apkopes laikā strādniekiem nav atļauts lietot mobilos tālruņus. Ierobežotu lietošanu (tikai īsas saziņas nolūkos) var veikt vietnes drošības speciālists pēc riska novērtējuma, ievērojot visus piesardzības pasākumus.

Kāpņu telpā ierobežota mobilā telefona lietošana. Jāizvairās runāt pie durvīm, kur pastāv liela varbūtība, ka kāds atvērs un aizcirtīs, un no aklajām zonām, piemēram, biroja stūriem, kur cilvēki var neredzēt cilvēku otrā pusē.

Mobilo tālruņu lietošana, braucot pa ceļu, ir kategoriski aizliegta. Tāpat nav ieteicams izmantot brīvroku ierīces braukšanas laikā. Steidzamos gadījumos pirms mobilā tālruņa lietošanas transportlīdzeklis ir jāaptur un jānovieto droši. Mobilā tālruņa lietošana, ejot vai šķērsojot ielas

vai sliedēm vai ejot pa kāpnēm ir aizliegts. Kad mobilais tālrunis ir jāizmanto, paejiet malā, piecelieties un pēc tam izmantojiet to.

Celtņa operatori, vadot celtni no vadītāja kabīnes, nedrīkst nēsāt līdzi mobilos tālruņus. Mobilo tālruņu nēsāšana ārkārtas situācijās ir atļauta, ja operators atrodas videonovērošanas režīmā vai operators apņemas tos izmantot tikai ārkārtas saziņas vajadzībām.

Smago transportlīdzekļu/auto celtņa/HEMM vadītājiem ir jāpaliek kustīgiem vadītāja sēdeklī izslēgtā vai klusuma režīmā. Mobilo tālruni drīkst lietot tikai pēc tam, kad transportlīdzekļi ir apturēti saskaņā ar stāvēšanas noteikumiem. Neviens darbinieks vai amatpersona nedrīkst nēsāt mobilos tālruņus, pildot dienesta pienākumus raktuves aktīvajā zonā (kur tiek veiktas ieguves darbības). Katrai raktuvei ir jābūt drošai mobilo tālruņu glabāšanai atbilstošās vietās. Ārkārtas situācijās vadītājs var atļaut jebkurai personai vai cilvēku grupai nēsāt mobilos tālruņus šādās zonās.

Personas drīkst lietot mobilos tālruņus, ja tās neatrodas darbā un neatrodas darbā vai tam paredzētā atpūtas vietā.